GEODÉZIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY
LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
TRASOVÁNÍ SÍTÍ


KONTAKT

Ing. DAVID KOLÁŘ
kolar.david@geometria.cz
+420 721 606 015